Vem vi är och vad vi gör

INTEGRITET

Integritet är kärnprincipen för föreningens medlemmar och Citizens Save Lives medarbetare. Vi förstår att vi har ett ansvar att agera ärligt och uppriktigt gentemot medborgare, kunder, kollegor och leverantörer världen över.

TEAMARBETE

Vi på Citizens Save Lives är stolta över vår förmåga att samarbeta som ett team för att tillgodose våra kunders och leverantörers behov. Vi betraktar oss som ett socialt ansvarsfullt företag vars syfte är att dagligen arbeta för att skapa de bästa möjliga produkterna och därigenom skydda livräddare och öka antalet räddade liv.

FÖRTROENDE

Vi förstår att vi för att skapa gedigna, hållbara relationer med våra företagsmedlemmar måste följa lagar och uppträda etiskt. Vi behandlar alla med värdighet och respekt. Vi utbyter öppet information och erfarenheter mellan våra medlemmar, vi lyssnar på varandra och gillar en snabb, uppriktig dialog. Vi arbetar hårt för att säkerställa en löpande lärandeprocess som gör det möjligt för alla medlemmar och deras personal att nå sin fulla potential, oavsett kulturell och religiös bakgrund, kön, utbildningsnivå eller social ställning i företaget. Varje enskild medlems insatser bidrar till vår mångsidighet, som vi värdesätter och upprätthåller. Vi levererar produkter och tjänster i världsklass och strävar ständigt efter att förstå och överträffa våra kunders förväntningar. Var och en av oss ansvarar för att bibehålla högsta möjliga servicenivå.

HJÄRTSÄKERHET OCH TRYGGHET

Faktum är att vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp var som helst. Vi fokuserar inte bara på att erbjuda och leverera en lösning för akuta insatser vid plötsligt hjärtstopp utan vi vill också försäkra oss om att livräddare världen över snabbt kan lokalisera närmaste hjärtstartare. Vi samarbetar för att skapa en app som kommer att kunna användas av livräddare världen över, i princip en världskarta över ställen där det finns hjärtstartare. Det ligger därför i vårt personliga intresse att resa med hjärtsäkra företag, att sova på hjärtsäkra hotell och att äta på hjärtsäkra restauranger. Vi tränar på hjärtsäkra idrottsplatser och gym, och vi är trygga i våra hem därför att vi har en egen hjärtstartare och även kan skydda våra grannar. På morgonen åker våra barn en hjärtsäker skola med en hjärtsäker buss, en hjärtsäkert tåg eller en hjärtsäker bil.

Vårt samhälle

18 Länder
85.786 Utplacerade hjärtstartare
3691 Räddade liv

Hjärtsäkra platser

Hjärtsäkra platser

FÖRETAGSHÄLSA

I många olika branscher ställer utvecklingen nya krav på hanteringen av företagshälsan. Hotet om brist på yrkesutbildad arbetskraft, den löpande personalhälsovården och kravet på en åldersjämställd personalpolitik har gjort att företagsstrategier i allt högre grad fokuserar på personalpolitiska områden.

Arbetsgivare strävar nu efter att främja personalens fysiska och psykiska välbefinnande och därigenom försäkra sig om deras arbetsinsatser, lojalitet och engagemang i företaget. Hanteringen av företagshälsan betraktas nu som en konkurrensfaktor för företag. På grund av den demografiska transitionen kommer färre yngre kvalificerade arbetstagare in på marknaden samtidigt som det blir obligatoriskt att bevara den äldre arbetskraftens hälsa fram till pensionen.

Citizens Save Lives hjälper dig att skapa och genomföra en helhetsbaserad, framgångsrik plan för företagshälsan. Våra experter samarbetar med dig för att se till att ditt företag får metoder och lösningar som är anpassade till företagets individuella behov. Vi förstår att personalens hälsa är central för att uppnå långsiktiga, mätbara fördelar som ökar företagets värde.

Våra medicintekniska produkter är säkra, lätta att använda och självförklarande. Och de passar lika bra för privat bruk. Vi kan tillhandahålla alla produkter, med undantag av lungfunktionsmätaren.

FAKTA – plötsligt hjärtstopp

Det kan drabba vem som helst, när som helst. Risken är större för människor med vissa sjukdomar, som högt blodtryck eller diabetes, eller som redan har haft en hjärtinfarkt. Hjärtat börjar rusa och slå i otakt. Pumpkraften minskar och sedan stannar hjärtat. Döden inträder inom några minuter.

Det finns många tecken och symtom på hjärtsjukdom som kan upptäckas och behandlas. Tillsammans med våra partner erbjuder vi många olika screeningmetoder. Utöver mätning av syremättnaden, blodtrycket, EKG (elektrokardiogram) och arbets-EKG, erbjuder vi också ett lungfunktionstest.

HJÄRTSTARTARE RÄDDAR LIV

Sanningen är den att i år kommer över 800 000 personer i Europa att dö på grund av plötsligt hjärtstopp. Över 82 procent av dessa kommer att dö hemma, på arbetet eller under en fritidsaktivitet. I sådana akuta situationer handlar det om sekunder. Om den drabbade är medvetslös och inte visar några livstecken måste behandling med hjärtstartare sättas in snarast möjligt och hjärtmassage påbörjas omedelbart. Endast då har den drabbade goda chanser att överleva. Våra hjärtstartare (AED) är lätta att använda, självförklarande och helt säkra. Dessutom erbjuder vi även hjärtstartare med HLR där en röst vägleder och assisterar livräddaren under hjärtmassage.

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Vi har varit ihärdiga i vårt arbete med att sänka investeringskostnaderna, vinstmarginalerna och kostnaderna för marknadsföring och försäljning. Vårt mantra är att det inte går att sätta ett pris på livräddning. Lättanvända produkter, säker teknologi och moderna produktionsprocesser garanterar maximal säkerhet och effektivitet, liksom ett rimligt pris och en utmärkt kostnadsnytta.

Till andra fördelar hör förlängda garantitider och underhållsfria system liksom låga kostnader för förbrukningsartiklar som elektroder och batterier. Vårt erbjudande inkluderar gratis platsregistrering med en kombinerad riskförsäkring i maximalt fem år.

Vi erbjuder support till alla privatpersoner och företagskunder när det gäller inköp, hyra och leasing av livräddande hjärtstartare och annan akututrustning.

GÖR DET BARA

Hjärtstartare räddar liv. Enligt beräkningar avlider över 95 procent av dem som drabbas av hjärtstopp innan de kommer fram till sjukhuset. Det handlar om minuter.

Var vaksam när du befinner dig på offentliga platser, ta alltid reda på var närmaste hjärtstartare finns och var inte rädd att handla om en akutsituation uppstår.

Världen över har länder lagar som skyddar lekmän från alla former av skadeståndsansvar.

Hjälp till att rapportera befintliga platser för hjärtstartare så att vi kan se till att de registreras i vår globala app. Det är med denna programvara som vi kommer att fortsätta att rädda liv världen över.

Vi vill tacka: Gratis registrering av din plats på webbplatserna: Citizens save Lives Association